Spašavanje na moru ozbiljan je i opasan posao za koji treba puno vještina, priprema, opreme i ostalog hardvera uz ozbiljnu organizaciju. Na žalost, posvećuje mu se vrlo malo pažnje, u stvari o njemu počinjemo razmišljati onda kada se događa, odnosno kasno. Prije nego kažemo išta na ovu temu neophodno je razdvojiti „spašavanje“ od „pomaganja na moru“. Kad kažemo spašavanje, najčešće se misli na spašavanje ljudskih života na moru i za taj dio je isključivo nadležan SARili Nacionalna središnjica za traganje i spašavanje. Spašavati se može i imovina i tada na scenu stupaju komercijalne službe koje su za to registrirane, a u suštini one se najčešće bave pomaganjem na moru u situacijama kada vlasnik plovila ili skiper nisu u mogućnosti sami riješiti problem koji imaju.